Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Вернер Фойгт

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Вернер Фойгт
E-mail Foigt@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1998