Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Ралф Рооз

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ралф Рооз
E-mail roos@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2002