Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. икон. Клаудио Бори

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. икон. Клаудио Бори
E-mail Cborri@dicea.unifi.it
Постъпил в УАСГ 2003