Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Йохан Лицка

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Йохан Лицка
E-mail jlitzka@istu.tuwien.ac.at
Постъпил в УАСГ 2004

Научни и академични длъжности

Технически университет - Виена