Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р Майкъл Сидерис

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р Майкъл Сидерис
E-mail sideris@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2004

Научна дейност

Университет Калгари