Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. Виктор Савиних

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. Виктор Савиних
E-mail savinih@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2007

Научна дейност

МУГК - Чосква