Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р Милан Конечни

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р Милан Конечни
E-mail konecny@geogr.muni.cz
Постъпил в УАСГ 2008

Научна дейност

Университет "Мазарик" Бърно