Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Георги Линков

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Георги Линков
Кабинет Б738
Телефон 02/ 9635245 вътр. 623
E-mail linkov_fce@uacg.bg