Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Албена  Апостолова
Кабинет 1036Б
Приемно време

 

 

 

 

 

 

E-mail al.apostolova@gmail.com

Лекционни курсове

Икономика на строителството 

Корпоративни финанси