Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Райна Бояджиева-Маринова

Строителен факултет, Строителна механика - Докторант

инж. Райна Бояджиева-Маринова
Кабинет Б437
Приемно време

четвъртък (20.06) - 16.00 ч.

E-mail r_boiadjieva@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2012