Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р физ. Ангел Апостолов

Хидротехнически факултет, Физика

доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Кабинет Р268
Приемно време понеделник 8 - 10 ч., петък 12 -14 ч.
Телефон 0888-32-77-78
E-mail angelapos@abv.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Физика за студенти от СФ - ІІІ поток.

Образование

висше: СУ"Св.Кл.Охридски", Физ.ф-тет, специалност Физика на твърдото тяло, 1994г.

д-р "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя", 1999г.

Езици

руски, английски

Научни интереси

В областта на физиката на твърдото тяло - сегнетоелектрици, магнитно-подредени системи, мулти фероици, тънки филми, наночастици.

Научна дейност

В областта на теория на твърдото тяло.

Научни и академични длъжности

гл. асистент, д-р

Ключови думи за научно-изследователска дейност

сегнетоелектрици, магнитно-подредени системи, мулти фероици, тънки филми, наночастици.

Публикации

Статии:

1. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Self-consistent theory of spin-phonon inter-
actions in ferromagnetic semiconductors, J. Phys.: Cond. Matter 5, 3555-3564 (1993).
 

2. J. M. Wesselinowa, A. T. Apostolov and A. Filipova, Anharmonic effects in KDP-type
ferroelectrics, Phys. Rev. B 50, 5899-5904 (1994).
 

3. J. M. Wesselinowa, A. T. Apostolov and M. S. Marinov, The Green’s function tech-
nique of phase transitions in squaric acid, J. Phys.: Cond. Matter 7, 1701-1709 (1995).
 

4. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Conduction-Electron Magnetization of Ferro-
magnetic Semiconductors, phys. stat. sol. (b) 189, K21-K26 (1995).
 

5. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Anharmonic effects in ferromagnetic semi-
conductors, J. Phys.: Cond. Matter 8, 473-488 (1996).
 

6. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Dynamical structure factor for the s-f model
with spin-phonon interaction, Int. J. Mod. Phys. B 10, 2797-2809 (1996).
 

7. J. M. Wesselinowa, A. T. Apostolov and A. Filipova, Phonon Energy Renormalization
in KDP-Type Ferroelectrics, phys. stat. sol. (b) 197, 509-516 (1996).
 

8. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, On the origin of the central peak in H-bonded
ferroelectrics, Solid State Commun. 101, 343-346 (1997).
 

9. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Anharmonic effects in LHP- and LDP-type
ferroelecttrics, investigated with the Green’s function technique, Ferroelectrics 200,
297-318 (1997).
 

10. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, A Microscopic Theory for the Central Peak in
H-Bonded Ferroelectrics, phys. stat. sol. (b) 201, 529-550 (1997).
 

11. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Dynamical Critical Exponents of the Ising
Model with a Transverse Field, phys. stat. sol. (b) 201, R1-R2 (1997).
 

12. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Lattice Modes in PbHPO4 and H2C4O4, phys.
stat. sol. (b) 203, 53-58 (1997).
 

13. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, About the Intrinsic Mechanisms of the Central
Peak Phenomenon in H-Bonded Ferroelectrics, phys. stat. sol. (b) 204, 835-844 (1997).
След това:
 

14. I. Apostolova, A. Apostolov and J. Wesselinowa, Theoretical study of the phonon spectra of multiferroic BiFeO3 nanoparticles, J. Phys.: Condens. Matter 21, 036002 (2009).
 

15. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, A possibility to obtain room temperature ferromagnetism by transition metal doping of ZnO nanoparticles, J. Appl. Phys. 107, 053917 (2010).
 

16. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Theory of phonon properties in ZnO nanoparticles, J. Appl. Phys., 108, 044316 (2010).
 

17. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Origin of the acoustic phonon frequency shifts in
semiconducting nanoparticles, Phys. Lett. A, 374, 4455-4457 (2010).
 

18. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Spin-phonon interaction effects in pure and ion-doped NiO nanoparticles, phys. stat. sol. (b), 248, 755-759 (2011).
 

19. J. M. Wesselinowa, A. T. Apostolov and St. Trimper, Theoretical study of ion doping and
substrate effects in antiferroelectric thin films, phys. stat. sol. (b), 248, 1658-1664 (2011).
 

20. A. T. Apostolov, I. N. Apostolova and J. M. Wesselinowa, MO.Fe2O3 Nanoparticles for Self Controlled Magnetic Hyperthermia, J. Appl. Phys. 109, 083939 (2011).
 

21. J. M. Wesselinowa, A. T. Apostolov, I. N. Apostolova and S. G. Bahoosh, Critical exponents of multiferroic hexagonal RMnO3, Bulg. J. Phys. 38, 420–425 (2011).
 

22. J. M. Wesselinowa and A. T. Apostolov, Size-dependent properties of Eu chalcogenide
nanoparticles, J. Magn. Magn. Mater. 324, 23-25 (2012).
 

23. A. T. Apostolov, I. N. Apostolova and J. M. Wesselinowa, Temperature and layer number dependence of the G and 2D phonon energy and damping in graphene, J. Phys.: Condens. Matter 24, 235401 (2012).
 

24. S. G. Bahoosh, A. T. Apostolov, I. N. Apostolova and J. M. Wesselinowa, Theory of phonon properties in doped and undoped CuO nanoparticles, Phys. Lett. A 376 2252-2255 (2012)
 

25. A. T. Apostolov, I. N. Apostolova and J. M. Wesselinowa, Substrate effects on the energy and damping of the G and 2D modes in graphene, Solid State Commun. 152, 1980-1984 (2012).

26. I. N. Apostolova, A. T. Apostolov, S. G. Bahoosh and J. M. Wesselinowa, Origin of ferromagnetism in transition metal doped BaTiO3, J. Appl. Phys. 113, 203904 (2013).
 

27. I. N. Apostolova, A. T. Apostolov and J. M. Wesselinowa, Spin-phonon interaction effects in pure and Fe doped antiferromagnetic Cr2O3 nanoparticles, Solid State Commun. 174, 1–4 (2013).

28. I. N. Apostolova, A. T. Apostolov, S. G. Bahoosh and J. M. Wesselinowa, Multiferroism in the Dielectric Function of CuO, pssRRL (2013).

29. A. T. Apostolov, I. N. Apostolova, S. G. Bahoosh, J. M. Wesselinowa, Enhancement of the magnetoelectric effect in transition metal doped BaTiO3 nanoparticles, Eur. Phys. J. Web of Conf. Proc. (2013).

30. S. G. Bahoosh, A. T. Apostolov, I. N. Apostolova, S. Trimper and J. M. Wesselinowa,
Theoretical study of the multiferroic properties in M-doped (M=Co,Cr,Mg) ZnO thin films, JMMM (2013).

31. A. T. Apostolov, I. N. Apostolova and J. M. Wesselinowa, Ferrimagnetic nanoparticles for MHT, EPJB (2013).

32. S. G. Bahoosh, I. N. Apostolova, A. T. Apostolov and J. M. Wesselinowa, RTFM and phonon properties of TiO2 nanoparticles, pss(b),PLA (2013).


Доклади от конференции:


1. I. Apostolova1, A. Apostolov, J. Wesselinowa, Magnetic nanoparticles suitable for self-controlled magnetic hyperthermia, European Medical Physics and engineering conference, 18-20 October 2012, Sofia, Bulgaria


2. S. G. Bahoosh, A. T. Apostolov, I. N. Apostolova , St. Trimper and J. M. Wesselinowa, The theoretical study of multiferroism in Zn1-x MxO thin films (M = Mg, Co, Cr), Int. Conf. Nanosc. Magn. (ICNM) Istanbul, 2-6 Sept. (2013)

3. S. G. Bahoosh , J. M. Wesselinowa, S. Trimper, A. T. Apostolov and I. N. Apostolova,
Multiferroicity in doped and undoped BaTiO3 Nanoparticles, Joint European Symposia on Magnetism (JEMS), 25-30 Agu. (2013).4. Конференция УАСГ