Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата

гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев