Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова

Геодезически факултет, Фотограметрия и картография

гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова
Кабинет Р421; Лаборатория по картография
Приемно време

Изпит по Картография (специалност УУЗИ) - 28 юни 2019 г. (петък), 9:30 ч., Лаборатория по картография

 

E-mail marinova_silvia@abv.bg
Уебсайт http://www.cartography-gis.com/
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

Производство на карти, Картография – лекции

Основи на картографирането,Топографскo картографиране, Картни проекции, Визуализация на Геоданни, Производство на карти, Картография – упражнения

Учебна практика по Топографско картографиране

Образование

2015 Доктор, Университет по архитектура, строителство и геодезия; дисертационен труд на тема: "Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи"

2003 – 2008 Магистър инженер по геодезия, Университет по архитектура, строителство и геодезия
 

Езици

Английски език

Научни интереси

Картография, Картография за ранно предупреждение и защита при бедствия, Картография и екология, Планинско картографиране

Научна дейност

Изследвания в областта на:

Тематично картографиране;
Картографиране за ранно предупреждение и защита при бедствия;
Трансгранично картографиране
 

Членство

Българска картографска асоциация – главен секретар

Камара на инженерите по геодезия

Международна Картографска Асоциация - член на Комисията по картография за ранно предупреждение и управление при кризи и Комисията по планинска картография

Международно общество по Дигиталната земя - член на Младежката комисия
 

Участие в научно-изследователски проекти

2018-2019 г. Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда. Научноизследователски проект, ръководител доц. Хр. Дечев, УАСГ- ЦНИП

2015-2016 г. Картографско моделиране на природни бедствия - моделиране на горски пожари - Д-77/15 г., ръководител: проф. Теменужка Бандрова, УАСГ- ЦНИП

2014-2015 г. Разработване на модел на интегрирана информационна система за експресна оценка на риска свързан със сеизмични въздействия за територията на България, ръководител: доц. Михаела Кутева-Генчева, конкурс за финансиране на научни разработки 2014 г., УАСГ- ЦНИП

2009-2010 г. Изследване и анализ на възможностите за тематично картографиране при изработване на планове за защита при бедствия, ръководител: проф. Т. Бандрова, „Конкурс 2009” за научноизследователски проекти за подпомагане на докторанти при подготовка на разработките им, обявен със заповед № 90 / 27. 02. 2009 г. на Ректора на УАСГ

2009-2010 г. Академичен център Дистанционни изследвания и мобилна инфраструктура на пространствени данни (АЦДИ&МИПД), Конкурс “Изграждане и развитие на научната инфраструктура”,  ръководители: проф. Т. Бандрова и проф. П. Малджански, „Конкурс 2009”, обявен със заповед № 90 / 27. 02. 2009 г. на Ректора на УАСГ, завършил с научна презентация пред научния съвет на УАСГ и колеги, както и изграждане на лаборатория по картография

2008 г. Възможности за създаване и обновяване на навигационни карти по космически снимки и други графични материали”, ръководител проф. Ст. Василев, „Конкурс 2008”, обявен със заповед № 134 / 05.03.2008 на Зам. Ректора по НИПД на УАСГ

 

Участие в международни проекти

2014 Cross-border project between Bulgaria and Turkey from the EU – „Strandja/Yildiz The Mountain is Without Fires“ with subsidy contract № RD-02-29-21 / 05.02.2014

2012-2016 [TD1202 BG] to COST Action TD1202COST "Mapping and the Citizen Sensor", член на работна група 2

 

Публикации

Bandrova T. Marinova S. 2018. 7th International Conference on Cartography and GIS, ICA News, International Cartographic Association, ISSN 2308-1023, No 71 / December 2018, pp. 15-16 https://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_71_2018_2_lq.pdf

Бандрова Т., Маринова С. 2018. 7-ма Международна конференция по картография и ГИС и Семинар по ранно предупреждение и управление при кризи. Сп. Геомедия, бр. 4, 2018, ISSN 1313-3365

Marinova S., Petkov D., Bandrova T. 2018. Cartographic Modeling and Visualization of Snow Avalanche Areas, E-Proceedings Vol 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 962-968., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Маринова, С., Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, УАСГ, София, 2018, с. 154 - https://uacg.bg/UserFiles/File/Biblioteka/Elektronni_resursi/Book_Marinova.pdf, ISBN 978-954-724-108-4

 Бандрова Т., Пенев П., Маринова С. 2018. Картографските грешки в новите български учебници. Сп. Геомедия, бр. 2, 2018 г., стр. 36-41, ISSN 1313-3365

Marinova S. 2017. Development of a Symbol System for Disaster Management, GIS Professional, October 2017, Issue No78, Geomares Publishing UK Ltd. ISSN: 1748-3646, pp. 22-24, https://www.gis-professional.com/magazine/october-2017;

          https://www.gis-professional.com/content/article/development-of-a-symbol-system-for-disaster-management

Маринова С., Бандрова Т. 2017. България с награда на 28-та Международна картографска конференция. сп. Геомедия, бр. 5, 2017, ISSN: 1313-3365, стр. 18-21

Marinova S. 2017. Profiles, ICA News, International Cartographic Association, ISSN 2308-1023, No 68 / June 2017, p. 6, http://icaci.org/files/documents/newsletter/ica_news_68_2017_1_lq.pdf

Marinova S. 2017. A New Map Symbol System for Disaster Management, ICC2017: Proceedings of the 2017 International Cartographic Conference, Washington DC, 28 International Cartographic Conference, 2-7 July 2017, Washington DC, USA

Bandrova T., Marinova S. 2017. “Save The Children Life” – Conception for Establishing Educational Center for Disaster Management, 28 International Cartographic Conference, 2-7 July 2017, Poster presentation, DOI: 10.13140/RG.2.2.20662.80967

Бандрова Т., Маринова С. 2016. Елитът на световната картография се събра в Албена. сп. Геомедия, бр. 5, 2016, ISSN: 1313-3365, стр. 18-21

Marinova S, Kehayova K. (2016) General Concept of Educational Programs for Students' Disaster Response, Proceedings, Vol.2, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

Kouteva M., Pashova L., Bandrova T., Marinova S., Bonchev S., Markov M (2015), Conceptual Model of Information System for Expert Earthquake Risk Estimation for the Bulgarian Territory Using GIS Environment – Building Relevant Data Sets, CMDR COE Proceedings 2014-2015, pp.15-35, ISSN 2367-766X Published by Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, CMDR COE, http://cmdrcoe.org/fls/pubs/JURNAL_NATO_NOV_10.10.2015.pdf

Bandrova T., M. Kouteva, L. Pashova, D. Savova, S. Marinova (2015) Conceptual Framework for Educational Disaster Centre “Save the Children Life”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015 ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep – 03 Oct 2015, La Grande Motte, France. pp. 225-234 http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-3-W3/225/2015/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015.pdf
 
     
This contribution has been peer-reviewed. Editors: S. Zlatanova, G. Sithole, M. Nakagawa, and Q. Zhu doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3-225-2015
 

Bandrova T., S. Marinova  (2015) National Report. Cartographic Activities in Bulgaria 2011-2015, BCA, 16th General Assembly of ICA, Rio de Janeiro, Brazil, http://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2015/08/National_Report_Bulgaria_2011-2015.pdf

Marinova S., T. Bandrova, M. Kouteva-Guentcheva, S. Bonchev, Thematic Mapping for Disaster Risk Assessment in Case of Earthquake, FIG Working Week 2015 From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts03a/TS03A_bandrova_marinova_et_al_7746.pdf

     The paper is awarded - FIG article of the month May, 2015: http://fig.net/resources/monthly_articles/2015/marinova_etal_may_2015.asp
 

Marinova S., Analysis of Content of Thematic Maps for Disaster Management at Local Level, 5th International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2014, Riviera, Bulgaria, USB Proceedings, Vol. 2, Bulgarian Cartographic Association, ISSN: 1314-0604

Маринова С., XXVI Международна картографска конференция, 25-30 август, Дрезден, Германия, Геомедия, брой: 6, 2013, ISSN 1313-3365

Маринова С., Една година работа на Българската картографска асоциация, Геомедия, брой: 4, 2013, ISSN 1313-3365

Marinova S., Thematic Mapping for Disaster Management at Local and Regional Level, 26th International Cartographic Conference, 25-30 August 2013, Dresden, Germany, On-line Proceedings, ISBN 978-1-907075-06-3

Маринова С., С. Бончев, Курс по 3D Urban Visualisation и Open Web Technologies, Геомедия, брой: 6, 2012, ISSN 1313-3365

Бандрова Т., С. Маринова, Световни награди за българската картография, Геомедия, брой: 5, 2011, ISSN 1313-3365

Marinova S.,Cross-Border Maps and Disaster Management, 25th International Cartographic Conference, 4-8 July 2011, Paris, France, USB Proceedings. Publisher: The French Committee of Cartography, ISBN: 978-1-907075-05-6

Marinova S., Cross-Border Mapping for Disaster Management, Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crises Management, Third International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2010, Nessebar, Bulgaria, CD Proceedings, ISSN:1314-0604

Маринова С., Аспекты трансграничного картографирования. Грантовая схема для стимулирования устойчивого развития в горном районе Странджа/Йилдыз, Сборник статей по итогам научно-технических конференций, Выпуск 3, МИИГиК, Москва, 2010, ISSN 0536-101X, стр. 74-79

Бандрова Т., С. Маринова, Й. Миланова, Картографиране на природни бедствия за управление при кризи. Годишник на УАСГ, Свитък III, Геодезия, Том XLIV, 2009, ISSN 1310-814X., стр. 143-154;  Международна научно-приложна конференция УАСГ’2009, 29-31 октомври 2009 г., София,  CD

Bandrova T., Marinova S., Panagiotou S., Sredkov G., A Possibility for Three-Dimensional Mapping of Earth Surface, 2rd International Conference on Cartography and GIS, January 21-24, 2008, Borovets, Bulgaria, Proceedings, p. 269-275

 

Цитирания

Bandrova T, M. Kouteva, L.Pashlova, D. Savova and S. Marinova. 2015. Conceptual Framework for Educational Disaster Centre save The Children Life. The International Archieves of the Photogrammetry, Remote Sending and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 28 Sep- 03Oct 2015. La Grande Motte, France
in
Endang Widi Winarni, Endina Putri Purwandari, Yolanda Hervianti (2018) Mobile educational game for earthquake disaster preparedness in elementary school. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences VOL. 13, NO. 7, ISSN 1819-6608 Available from: https://www.researchgate.net/publication/324818178_Mobile_educational_game_for_earthquake_disaster_preparedness_in_elementary_school?pag:1:mrect:(510.96,671.37,10.69,9.02) [accessed May 17 2018].

Marinova S., Cross-Border Mapping for Disaster Management, Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crises Management, Third International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2010, Nessebar, Bulgaria, CD Proceedings, ISSN:1314-0604
in
Sавова D. 2017. Mapping Natural Disasters for Preventing Their Consequences (Review Article), International Scientific Journal “Micro, Macro & Mezzo Geo Information 8” has been already published with identification numbers: ISSN: 1857-9000 (printed version) EISSN: 1857-9019 (electronic version) UDC: 528:004 DOI: 10.13140/RG.2.2.32542.54083 pp.7-21 IF 0,722

Bandrova T., Kouteva, M., Pashova, L., Savova, D., Marinova, S.: Conceptual framework for educational disaster centre “Save the Children Life”. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS Geospatial Week 2015, 28 Sep–03 Oct 2015, La Grande Motte, France, vol. XL-3/W3, pp. 225–234 (2015)
in
Dobrinkova N. Wildfire Optimizations in Modeling and Calibrations for Bulgarian Test Cases Recent Advances in Computational Optimization. pp 25-40 Part of the Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 717) First Online: 28 June 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-59861-1_2; Springer International Publishing AG 2018

Marinova S.,Cross-Border Maps and Disaster Management, 25th International Cartographic Conference, 4-8 July 2011, Paris, France, USB Proceedings. Publisher: The French Committee of Cartography, ISBN: 978-1-907075-05-6
In
Савова Д., Моделиране и симулиране на природни бедствия с цел – управление при кризи, Годишник на УАСГ, Том 49, брой 4, 2016, стр. 61-73, http://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2016/Issue_4/23.pdf

Маринова С., Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, дисертационен труд, УАСГ, Сoфия, 2014
in
Marina Giljanović, The Role of Geoinformation in Crisis Situations, master thesis, 2015, Sofia/ Zagreb

Маринова С., Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи, дисертационен труд, УАСГ, СОфия, 2014
в
Найденов Н., Картографски методи в навигацията, дисертационен труд, УАСГ, София 2015

Бандрова Т., С. Маринова, Й. Миланова, Картографиране на природни бедствия за управление при кризи, Международна научно-приложна конференция УАСГ’2009, 29-31 октомври 2009 г., София, CD, 2009
in
Konecny M., Early Warning and Crisis Management Cartographic and Geographic Information Research Agenda, Seminar with EU Cooperation on Early Warning and Crises Management,. Proceedings 2, 4th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria, 2012, ISSN:1314-0604

Bandrová T, Marinova S, Milanova J (2009) Natural disasters mapping
for crises management. UACEG, International Conference UACEG
2009: Science & Practice, CD Proceedings. 12 p, Sofia, Bulgaria
in
Konecny M, Kubicek P, Zdenek S & Sasinka C. (2011) The usability of selected base maps for crises management – users’ perspective. Applied Geomatics, 3: 189-198, DOI 10.1007/s12518-011-0053-1, ISSN 1866-9298


Редактор / Editor:
Bandrova T., S. Marinova (eds.)
Report on Bulgarian Cartographic Association, 2007-2011,
25th International Cartographic Association, Paris, 2011,
http://icaci.org/documents/national_reports/2007-2011/Bulgaria.pdf

2019 г. Релефна карта на България, М 1:570 000, КартГео

2018 г. Туристическа карта "Община Созопол", КартГео и МКТЦ Геопан

2016 г. Туристическа карта "Юндола", КартГео

2016 г. Туристическа карта „Странджа”, КартГео и МКТЦ Геопан

2016 г. Туристическа карта  „Диви Родопи”, КартГео

2015 г. Карта „Странджа/Йълдъз  е планината без пожари”, КартГео и Екопан

2013 г. Туристическа карта „Беласица и Огражден”, КартГео

2011 г. Туристическа карта „Софийска Мала Света гора”, КартГео

2009 г. Туристическа карта „Десетте планински първенци”, КартГео

2009 г. Туристическа карта „София и околностите”, КартГео

2009 г. Туристическа карта „Осоговска планина”, КартГео


Рецензент / Reviewer:

Editors: Bandrova T, and Konecny M. Reviewers: Temenoujka Bandrova, Min Chen, Dariusz Dukaczewski, Bashkim Idrizi, Milan Konečný, Miljenko Lapaine, Silvia Marinova, Lyubka Pashova, Rufino Pérez‐Gómez, José Jesús Reyes Nunez, Pilar Sanchez‐Ortiz, Necla Ulugtekin, Changlin Wang, László Zentai, Sisi Zlatanova (2018)    E-Proceedings Vol 1 and 2, 7th International Conference on Cartography and GIS, pp. 986., 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria ISSN: 1314-0604

Editors: Bandrova T, and Konecny M. Reviewers: Temenoujka Bandrova, Min Chen, Dariusz Dukaczewski, Bashkim Idrizi, Milan Konečný, Miljenko Lapaine, Silvia Marinova, Kristien Ooms, Lyubka Pashova, Rufino Pérez-Gómez, José Jesús Reyes Nunez, Pilar Sanchez-Ortiz, Necla Ulugtekin, Corné Van Elzakker, László Zentai, Sisi Zlatanova
Proceedings, Vol.1 and Vol.2, 6th International Conference on Cartography and GIS 13-17 June 2016, Albena, Bulgaria, ISSN: 1314-0604

 

Друга информация

 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 Член на Организационния комитет на Международната Конференция по картография и ГИС

2013, 2015, 2017 Национален координатор за Международната картографска изложба, съпътстваща Международните картографски конференции на ICA  - ICC2013, ICC2015, ICC2017

2015, 2016 Член на Национален комитет за организиране на събития по случай обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016

2011 г. Грамота и награда от Международната картографска асоциация за доклад от млад учен, представен на 25-тата Международна картографска конференция, 4-8 юли 2011 г. в Париж, Франция

2008 г. Грамота и награда за Първенец на Випуск 2008 на Геодезически факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия

2008 г. Награда за най-добра дипломна работа, Випуск 2008, Геодезически факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Правила за заверка


Фото галерия

  • Учебна практика по Топографско картографиране 2019
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2019
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2019
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2018
  • Учебна практика по Топографско картографиране 2018
  • Защита на проекти по Производство на карти

Хоби

ски