Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Димитър Пашов

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството - Докторант

инж. Димитър Пашов
Кабинет А305
E-mail imalimase@abv.bg