Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Бистра Ганчева

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции - Докторант

инж. Бистра Ганчева