Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

арх. Милена Лозанова

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата - Докторант

арх. Милена  Лозанова

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Април 2015 - до момента
докторант

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Септември 2007 – Февруари 2013
магистър архитект

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Септември 2005 – Юни 2006
специалност „Строителство на сгради и съоръжения“


113 СОУ „Сава Филаретов“, София, България
Септември 2000 – Юни 2005
средно образование

Езици

Майчин език:
Български език

Други езици:
Англйиски език
Италиански език
Френски език