Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Мартина Благоева

Факултет по транспортно строителство, Железници

ас. инж. Мартина Благоева
Приемно време

 Понеделник от 10 до 12 часа

E-mail nikolova23@abv.bg

Лекционни курсове

 Упражнения ОКЖС

Образование

 2008-2013 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София Специалност: Транспортно строителство специализация: "Транспортни съоръжения"

Езици

  Английски език