Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Георги Танчев

Геодезически факултет, Земеустройство и аграрно развитие

ас. инж. Георги Танчев