Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Емин Махмуд

Строителен факултет, Масивни конструкции - Докторант

инж. Емин Махмуд
E-mail dipl.ing.eminmahmud@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2017

Лекционни курсове

Упражнения по дисциплината "Стоманобетонни конструкции" - спец. Архитектура, 2-ри курс;

Упражнения по дисциплината "Стоманобетонни и масивни конструкции" - спец. ВиК, 4-ти курс;

Упражнения по дисциплината "Обследване и изпитване на строителни конструкции" - спец. CCC, 4-ти курс;

Упражнения по дисциплината "Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия" - спец. ССС, 5-ти курс. 

Образование

Докторантура: 2017 год. - до сега

 • Редовна докторантура - Катедра "Масивни конструкции" на Строителен факултет при Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София (България);
 • Тема на дисертацията: "Особености на зиданите конструкции при сеизмични въздействия";
 • Научен ръководител доц. д-р. инж. Емад Жоржос Абдулахад.

Висше образование: 19. Септември 2011 год. - 04. юли 2016 год.

 • Редовен студент в Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София (България);
 • Строителен инженер - специалност  "Строителство на сгради и съоръжения", профил "Конструкции" със среден успех от периода на обучението Отличен 5,93 и среден успех от дипломирането Отличен 6,00;
 • Тема на дипломната работа: "Проектиране на стоманобетонна носеща конструкция на десет етажна жилищна сграда, разположена в град София, съгласно Еврокодове"  с дипломен ръководител доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад;
 • Носител на сертификат за професионално овладени и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти "Баумит" от фирма „Баумит България" ЕООД;
 • Двугодишен стипендиант на „Баумит България" ЕООД;
 • Носител на стипендия на името на "проф. д-р инж. Тодор Карамански" през 2015/2016 г. под инициативата на РР на КИИП София-град;
 • Носител на трета награда в конкурса за „Най-добра дипломна работа по стоманобетонни конструкции“ на катедра „Масивни конструкции“ при УАСГ за 2016г.

Средно образование: Септември 2007 г. – Юни 2011 г.

 • Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх.Камен Петков", Пловдив (България);
 • Ниво по националната класификация: Втора и трета степен на професионална квалификация според Държавните образователни изисквания /ДОИ/;
 • Наименование на придобитата квалификация:  Строителен техник.

Основно образование: Септември 1999 г. – Юни 2007 г.

 • СОУ "Христо Смирненски", c. Черноочене, обл. Кърджали (България).

 

Езици

 • Немски език;
 • Турски език;
 • Английски език;
 • Азербайджански език.

 

Професионални умения

 • проектиране на строителни конструкции;
 • преподавателска дейност;
 • научно-изследователска работа.

 

Членство

 • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Пълна проектантска правоспособност по части:
  • Конструктивна;
  • Организация и изпълнение на строителството;
   

 

Участие в проектиране и строителство

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ПРОЕКТИРАНИ В КОЛЕКТИВ:

2016 год.

 • Нова сграда – Снимачно студио в киноцентър „БОЯНА“ в УПИ VII-189, кв.1, м. „Национален киноцентър София – Бояна“, гр. София;
 • Многофункционална зала в УПИ V „Многофункционална зала, ООД, Спорт и Трафопост“, кв. 655 / Бивше Военно поделение V- ти полк/, гр. Шумен;
 • Жилищна сграда с ресторант и подземни гаражи в УПИ IV-650, кв.71, м. “ Лозенец“ – IIIч., гр. София;
 • Многофункционална нежилищна сграда в УПИ I-619 (стар УПИ VII, КВ. 50), кв.59 м.“c. Кривина‘‘, район Панчарево, Столична община;

2017 год.

 • Многофункционална сграда - УПИ V, имот 1254, кв. 1027, м-т "бул. България - Хиподрума", р-н Красно село, гр. София;

 • Търговско - обслужващ комплекс за селскостопанска техника с офиси, шоурум, сервиз, охрана и ТП В УПИ XII-333, кв. 78, местност „Вая Кайряк“, гр. Българово, Община Бургас;

 • Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV 173, кв. Гарата, гр. Кърджали;

 • Обществено – обслужваща сграда с подземни гаражи в УПИ III-2866,1251 за КОО, офис-сгради, складове и ТП, кв. 107А, м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново – обслужващи обекти на Околовръстен път“, гр. София;

 • Сграда А3 и КПП от логистичен парк Варна в УПИ XVII-13, (ПИ 10135.3514.130), кв.50, ЗПЗ, гр.Варна;

 • Anglo-American School of Sofia - extensionstage 1 - enlargement for new classroom wing H, extension of classroom wing D, security building and additional building, stage 2 - art center, regulated zone VIII-518,3282, quarter 7, region "Detski grad", area "Pancharevo", Sofia;

 • Разширение на лакировъчното отделение (пристройка) към сграда „Автосервиз и шоурум за продажба на автомобили“ в УПИ II-127, 128 129, кв. 5 по ЗРП на гр. София, м. Република – гр. София, район „Връбница“, Столична община;

 • Разширение на производствена и складова сграда с офиси и трафопост в УПИ XXXIII-011433, кв. 11, м. Капсида в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив с етапи на строителство: етап I – складова част; етап II – производствена част.

2018 год.

 •  Многофункционална нежилищна сграда – складове, производство, административна част и подземен резервоар за ПП нужди в УПИ V-621, кв. 59, с. Кривина, район Панчарево, СО;

 • Разширение на фабрика за производство на пластмаси - фаза 2, намираща се в УПИ X-011343, кв. 11, м. Капсида в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив;

 • Промяна по чл. 154 от ЗУТ на офисна сграда с подземен гараж В УПИ VIII-390, кв 135, м. "Лозенец"-IIч., р-н „лозенец“, Столична община.


СПИСЪК НА ПРОЕКТИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ:

 2016 год.

 • Преместваем обект-павилион за снек-бар,магазин за спортни стоки и съблекални,УПИ-I-за спортен комплекс "Диана",кв.2, м.НПЯ "Червена звезда" р-н Изгрев, гр.София;

2017 год.

 • Вилна сграда за сезонно обитаване – гр. Батак - три сгради;
 • Барбекю - вилна зона „КЕНАНА“ – гр. Хасково.

2018 год.

 • Временен преместваем метален обект с търговско предназначение, в ПИ 68134.1611.1095, кв. 4, гр. София, район Студентски, Столична община.

   

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 • стоманобетонни конструкции;
 • зидани конструкции;
 • възстановяване/усилване на конструкции;
 • сеизмично осигуряване на строителни конструкции и др.

Друга информация

 Любими цитати:

 • "Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш."
 • "Науката без религия е куца, религията без наука е сляпа."
 • "Животът е твърде кратък, за да научиш немски език."
 • "Лудите, лудите - те да са живи!"

 

Публикации
Учебни материалиХоби

 •  Туризъм