Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. арх. Цветан Цинзев

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата

ас. арх. Цветан Цинзев
E-mail arch@tsinzev.com
Постъпил в УАСГ 2017