Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Стефан Йотов

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Стефан  Йотов
Кабинет Б1034
Приемно време

Летен семестър 2018 г.:

Четвъртък: 14,15 - 16,15 ч. 

E-mail dr_yankulova@mail.bg

Лекционни курсове

 "Икономика на строителството" (за студенти от специалности ССС, ВК, ТС и Арх.)

"Микроикономика" (за студенти от специалност УС)

Образование

 Доктор по научната специалност 05.02.21 "Управление и организация на производството (строителство)", УАСГ

Специалност: "Промишлено и гражданско строителство" - магистър, УАСГ

Езици

 Немски език; Руски език

Научни интереси

 - Икономика на строителството

- Микроикономика

- Пазар на недвижими имоти (жилищни и бизнес имоти)

- Жилищно ипотечно кредитиране

- Международна икономика

- Европейски съюз и Еврозона

- Икономическа история на Западния свят

- Икономика на щастието

- Висше образование - в България, Европа и САЩ

Научни и академични длъжности

 2015 - до сега - доцент