Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

арх. Марио Бота

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

арх. Марио  Бота
E-mail mba@botta.ch
Уебсайт http://www.botta.ch/en/STUDIO
Постъпил в УАСГ 2016