Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. арх. Анастас Иванов

Архитектурен факултет, Технология на архитектурата

ас. арх. Анастас Иванов
E-mail a.ivanov@mail.bg
Постъпил в УАСГ 2017