Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Александър Жипонов

Факултет по транспортно строителство, Пътища и транспортни съоръжения

ас. инж. Александър Жипонов
Кабинет Кабинет 12
Приемно време

3.06.2019 - Понеделник - 9:00h

4.06.2019 - Вторник - 9:00h

5.06.2019 - Сряда - 9:00h

6.06.2019 - Четвъртък - 9:00h

E-mail ajiponov_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане София 23.11.1988
Постъпил в УАСГ 2018

Лекционни курсове

Стоманени мостове - упражнения - СТС, ПС, ЖС
Стоманобетонни моствове - упражнения - СТС, ПС, ЖС

Комбинирани мостове - упражнения - СТС

Образование

2007-2012 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София
Специалност: Транспортно строителство
Специализация: Строителство на транспортни съоръжения
Дипломна работа на тема:"Стоманен вантов пътен мост над р. Дунав при гр. Силистра"
Квалификационна степен: Магистър инженер по Транспортно Строителство

2002-2007 - 12то СОУ "Цар Иван - Асен II"
Специалност: Усилено изучаване на Френски и английски език

Езици

Английски

Френски

Членство

Член на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране(КИИП), София - град
Секция "Транспортно строителство и Транспортни съоръжения" с ППП.

Член на Национално сдружение-общество на инженерите по железен път.