Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Петя Георгиева

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Петя Георгиева
Кабинет 413 ректорат
Приемно време

 

 

E-mail petyageorgieva14@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2018