Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Радослав Николов

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Радослав Николов
Кабинет 413Р
Приемно време

За ЛЕТЕН семестър на учебната 2018/2019г.:
четвъртък от 11:00 до 12:00
                    от 15:00 до 16:00

E-mail rnikolov.fgs@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2018

Курсови задачи и задания

Презентации за Auto CAD Civil 3D
За студентите от Група 2, Курс 2, 2018/2019