Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Ани Стефанова

Геодезически факултет, Приложна геодезия

ас. инж. Ани Стефанова
Кабинет P315a
E-mail stefanova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Видин
Постъпил в УАСГ 2018

Образование

 Средно - Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков", 2007г., гр. Видин;

 Висше - Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2012г., гр. София

 

Езици

 Английски език

Участие в научно-изследователски проекти

 1. Автоматизирана система за геодезичен контрол при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране, УАСГ, 2014-2016

Публикации

1. Костадинов Т., Стефанова А., Vertical planning specifics of the project for recunstruction and expusure of fortification system "Kaleto" Vidin, XXII Международен Симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", София, 08 - 09 Ноември 2012г.

2. Костадинов Т., Стефанова А., Система за геодезичен контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции, сп. Геодезия, картография, земеустройство, брой 1-2` 2016, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2016;

3. Костадинов Т., Стефанова А., Система за геодезичен контрол при конзолно изграждане на връхни мостови конструкции, Годишник на УАСГ, Том 49 (2016), Брой 4, Научни изследвания II -2015-2016.

4. Стефанова, А., Костадинов, Т., Точност на геодезическите работи при строителството на мостове, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 1-2` 2019, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2019