Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски
Кабинет 305 корпус А
Приемно време

Понеделник 10:00-12:00ч.;

Петък 10:00-12:00ч.

Телефон 0889211941
E-mail dragomir4424@gmail.com

Лекционни курсове

 Строителни машини

Образование

 1998-2002  Висше образование в ТУ-София, образователно-квалификационна степен, „Бакалавър”, специалност „Машиностроене и уредостроене”, професионална квалификация „Машинен инженер”.  Тема на дипломната работа „Бетонов център”.

2002-2004  Висше образование в ТУ-София, образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Машиностроене и уредостроене”, професионална квалификация „Магистър инженер”, магистърска програма „Дизайн на Механични Системи”. Тема на дипломната работа „Инсталация за производство на сухи строителни смеси”.

2004-2010 Образователна и научна степен „Доктор”, научна специалност 02.01.37 „Пътни и Строителни Машини”. Тема на дисертацията: „Изследване на работния процес и параметри на вибрационен сепаратор”.

 

Езици

Английски - В2

Немски-В2

 

Професионални умения

Дизайн на механични системи, моделиране и изследване на процеси и машини от подемнотранспортната, строителната, обогатителната и еко техниката;

Механоматематично моделиране, измерване и анализ на пространствени трептения на машинни агрегати с множество степени на свобода;

Теоретикоекспериментално изследване на технологични процеси в обогатителната промишленост.

 

 CAD/CAM/CAE системи за инженерно проектиране:

Siemens PLM, Siemens NX, Siemens Nastran, ANSYS, Siemens SolidEdge, AutoCAD, SolidWorks,;
      

Математически приложения и приложения за добиване и обработване на данни (data acquisition):

Matlab, Mathematica, OroginLab, Statgraphics, DaisyLab.