Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Росица Македонска

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството - Докторант

инж. Росица  Македонска