Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р физ. Васил Тинчев

Хидротехнически факултет, Физика

гл.ас. д-р физ. Васил Тинчев
Кабинет Р267
Приемно време четвъртък 16-18 ч
E-mail tinchev_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане Ботевград

Образование

Висше образование - СУ "Св. Климент Охридски", магистър по физика на ядрото и елементарните частици;

Образователна и научна степен доктор -  СУ "Св. Климент Охридски", направление 4.1. Физически науки, Теоретична и математическа физика

Езици

руски, английски

Научни интереси

Обща теория на относителността, теория на гравитацията

Участие в научно-изследователски проекти

Humboldt Linkage Program в Германия, проект H28-25 на ФНИ и няколко проекта на СУ

Научни и академични длъжности

главен асистент, доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

гравитация, обща теория на относителността

Публикации

1. Васил К. Тинчев,
Редукция уравнений в модели взаимодействия пучка с остаточным газом, Proc. of XV int. sem. Nonlinear Phenomena in Complex Systems (2008)

2. Petya G. Nedkova, Vassil K. Tinchev and Stoytcho S. Yazadjiev,
The shadow of a rotating traversable wormhole,
Phys. Rev. D 88, 124019 (2013).

3. Vassil K. Tinchev and Stoytcho S. Yazadjiev,
Possible imprints of cosmic strings in the shadows of galactic black holes, Int. J. Mod. Phys. D 23,1450060 (2014)

4. Vassil K. Tinchev,
On the common points of two families of N-spheres in the flat N+1 dimensional space, each of which passes through the vertexes of a given N-simplex, arXiv:1508.01382 (2015), Pliska Studia Mathematica 29 (2018)

5. Vassil K. Tinchev,
The Shadow of Generalized Kerr Black Holes with Exotic Mather,
Chin. J. Phys 53, 110113 (2015)

6. Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Vassil Tinchev and Stoytcho Yazadjiev,
On the shadow of rotating traversable wormholes,
Eur. Phys.J 78, 544 (2018)

7. Galin Gyulchev, Petya Nedkova, Vassil Tinchev and Stoytcho Yazadjiev,
Cusp structure in shadows casted by rotating wormholes,
AIP Conference Proceedings 2075, 040005 (2019)