Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Стоян Паталов

Геодезически факултет, Висша геодезия - Докторант

инж. Стоян Паталов