Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков

Факултет по транспортно строителство, Геотехника

Факултет по транспортно строителство, Геотехника

гл.ас. д-р инж. Илиян Марков
Кабинет 306-А (Стара сграда) до топлата връзка
Приемно време

Седмица за заверки:

Понеделник -Четвъртък
17-18,30Петък
8,30-10

През Сесията:

Първа седмица:

12.06 - от 16,30.

Втора седмица
  Вторник 18.06 - от 8,45 - 10,45.
  Сряда     19.06 - от 17,00 - 18,30.

Трета седмица
Вторник 25.06 18-19.00
Сряда    26.06  18-19,00
 

Четвърта седмица

Понеделник 9,30 - 10,45
Вторник  13,00-14,00


 

E-mail imarkov_fte@uacg.bg