Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов

Архитектурен факултет, Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Кабинет А1005
Приемно време

четвъртък 10-12

Телефон +359888514954
E-mail dimkal_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

Географски информационни системи - Урбанизъм 2 курс, Архитектура - 5 курс - специализанти към катедра "Градоустройство", Управление в градоустройството и архитектурата - 5 курс

Образование

Магистър по Архитектура 1999г.

Езици

английски и руски

Професионални умения

Градоустройство, Архитектурно проектиране, ГИС

Научни интереси

Приложение на ГИС в Устройственото планиране

 

Членство

КАБ

Информация