Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Архитектурен факултет, Градоустройство

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Кабинет А1004
E-mail yassen@kyossev.com

Лекционни курсове

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ:
01. Лекционен курс “История на урбанизма” за студенти от първи курс, специалност “Урбанизъм”;
02. Лекционен курс “Градоустройство” - Първа част “История на градоустройството” за студенти от втори курс, специалност “Архитектура”;
03. Лекционен курс “Урбанизъм” за студенти от втори курс, специалност “Устройство и управление на земи и имоти”
04. Участие с тематичен цикъл от три лекции в лекционен курс “Градоустройство II” („Новости в градоустройството”) с титуляр проф. д-р арх. Стефчо Димитров, за студенти от пети курс, специалност „Архитектура”

СЕМИНАРИ И УПРАЖНЕНИЯ:
05. Семинари в курса “История на урбанизма” за студенти от първи курс, специалност “Урбанизъм”;
06. Упражнения в рамките на първи проект по градоустройство «Проект за малко селище» за студенти от трети курс, специалност «Архитектура»;
07. Втори проект по градоустройство «Проект за жилищна структура и комплексен градски център» за студенти от четвърти курс, специалност «Архитектура»;
08. Упражнения по «Паркова и ландшафтна архитектура» за студенти от трети курс, специалност «Архитектура»;
09. Упражнения по «Паркова и ландшафтна архитектура» за студенти от специалност «Геодезия».
 

Образование

Д-р архитект УАСГ 2004

Период на специализация в Кралския Технически Институт - Стокхолм 2001

Магистър по архитектура УАСГ 1999

Отличие от випуск 1993 на Първа Английска гимназия - София

Езици

Английски език - отлично владеене (писмено и говоримо), четимо ползване на руски език

Членство

Камара на архитектите в България - рег. № 03236

Участие в проектиране и строителство

УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ:

01. Конкурсен проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София - в екип на "Форум консултанти" - проектант за зона 2 (ул. "Граф Игнатиев", ул. "Солунска", ул. "Шести септември", ул. "Ген. Паренсов", ул. "Цар шишман", пл. "П. Р. Славейков", пл. "Дж. Гарибалди", пл. "Патриарх Евтимий" и градината пред храма "Св. св. Седмочисленици", 2013

02. Конкурсен проект „Урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад "Св. Неделя", гр. София" - трета награда, в колектив на проф. д-р арх. А. Александров - 2013

03. Конкурсен проект за пешеходни пространства в ЦГЧ на Сливен, в колектив на проф. д-р арх. А. Александров - 2012

04. Конкурсен проект за ПРЗ на Центъра на Сливен - първа награда, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров – 2004
05. Конкурсен проект за Жилищен парк „София”, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров – 2004 05. Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – турска /гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 km/h, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров - 2004
07. ПРЗ на Новия център на Велико Търново, бившата територия на ВУ, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров -– 2002
08. Конкурс за ЦГЧ - София - Западно направление, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров - втора награда – 2001
09. ЛУП на територията на ХЕК “Горна Арда” – 1999-2000, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров, носител на Годишна награда на САБ за проекти в областта на архитектурата и градоустройството 1999-2000.
10. Преустройство на Женски пазар – София, сектори „Д” и „Е”, 2000, в колектив на проф. д-р арх. Росица Никифорова

АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ:

01. Къща в УПИ IX-967, кв. 114, м. „Манастирски ливади – изток“, гр. София, 2016, арх. Я. Кьосев 02. Къща в с. Доспей, 2015, арх. Я. Кьосев 03. Жилищни сгради в УПИ II-1582, кв. 69, м. Изток-Изток, р-н Изгрев, гр. София, 2015, арх. Я. Кьосев 04. Къща за гости в УПИ I-617, кв.57, с. Райово, 2015, арх. Я. Кьосев 05. Къща за гости в УПИ XIV-257, кв.21, с. Бели Искър, 2015, арх. Я. Кьосев 06. Къща в ПИ 46276.1.74, с. Мала Църква, 2015, арх. Я. Кьосев 07. Еднофамилна жилищна сграда в м. "Детски град", София, 2013, арх. Я. Кьосев 08. Конкурс "Collider Activity Center" - ръководител на студентски екип от участници, 2013 09. Надстройка и преустройство на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ ХIII, кв. 75, гр. Самоков, 2012 10. Жилищна сграда в УПИ V, кв. 206а, гр. Самоков, 2010, арх. Я. Кьосев 11. Жилищна сграда в УПИ VІ-2853, кв. 209, гр. Банско, 2008-2009, арх. Я. Кьосев 12. Апартаментен комплекс „Пайн Маунтин” в ПИ 155127, м.„Асаница”, община Банско, 2006-2008, арх. Я. Кьосев 13. Апартаментен комплекс „Каван” /”Несебър Хайтс” – част 1, в ПИ 7739, м. „Кокалу”, община Несебър, 2006-2007, арх. Я. Кьосев 14. Апартаментен комплекс „Каван” /”Несебър Хайтс” – част 2, в ПИ 7739, м. „Кокалу”, община Несебър, 2006-2007, арх. Я. Кьосев 15. Комплекс от ваканционни къщи в ПИ 075002, гр. Долна баня, 2008, арх. Я. Кьосев 16. Апартаментен комплекс в ПИ 002040 и ПИ 002041, м. „Кукурево”, община Разлог, 2006-2007, арх. Я. Кьосев и арх. М. Никифорова 17. Жилищна сграда в УПИ ХХVІІ, кв. 92, гр. Самоков, 2006, арх. Я. Кьосев 18. Жилищно селище в УПИ І-12, кв. 67а, гр. Долна баня, 2006, арх. Я. Кьосев и арх. М. Никифорова 19. Сграда със смесено предназначение в ПИ 223, КК”Пампорово”, община Чепеларе, 2006, арх. Я. Кьосев 20. Апартаментна сграда в УПИ ІІІ, кв. 17, с. Доспей, 2006, арх. Я. Кьосев 21. Преустройство и разширение на корпус ОХ в завод "Елена Георгиева" - гр. Перник в ресторант за бързо хранене – 2006, арх. М. Никифорова и арх. Я. Кьосев 22. Курортен комплекс "Мечката" в УПИ ІІ на кв. 1, с. Мала Църква - 2005, арх. Я. Кьосев 23. Апартаментен комплекс „Риджънси Вю”, УПИ VІІІ-2712, кв. 33, зона Инцараки, м. Юрта-Балкана, община Несебър - 2005-2006, арх. Я. Кьосев 24. Апартаментен хотел в УПИ 41 на кв. 1 в м. Солище, с. Бели Искър - 2005, арх. Я. Кьосев и арх. М. Никифорова 25. Къща в Мъглиж – УПИ ХІ-1063, кв. 145, 2005, арх. Ясен Кьосев 26. Къща при язовир „Батак” – УПИ 27071, 2005, арх. Ясен Кьосев 27. Център за интелектуална собственост, УНСС, София – интериор и обзавеждане, 2002, в колектив на проф. д-р арх. Росица Никифорова 28. Комплекс „Оазис” в гр. Търговище – 2000, в колектив на проф. д-р арх. Росица Никифорова 29. Търговски дом Варна – преработка и работен проект, в колектив на проф. д-р арх. Р. Никифорова, 1999.

Научни и академични длъжности

доцент (2011)  доктор (2004) архитект (1999)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

градоустройство, архитектура, история

Други длъжности и дейности

архитект-проектант

Публикации

ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ:

01. "Недостатъци в параметрирането на жилищното застрояване", доклад пред конференция на тема "Градоустройството - проблеми и перспективи", тематичен панел 2: "Практика и проблеми на устройственото планиране", 12.11.2010 г,  д-р арх. Ясен Кьосев;

02. „ Развитие на учебните проекти по градоустройство в архитектурното образование в УАСГ”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия –София -  д-р арх. Ясен Кьосев;

03. „Другият град”, Информационен бюлетин „Български архитект”, бр. 23 / 23.09.2010г,  д-р арх. Ясен Кьосев;

04. „Собственост и отговорност – предизвикателството да притежаваш”, сп. „Индекс имоти”, бр. 03 (75), м. юни 2010 г,  д-р арх. Ясен Кьосев;

05. „Взаимодействие между изследователската и преподавателска дейност. Градски ландшафт - българският опит», както и “Представяне на УАСГ и Архитектурния факултет“ - доклади, изнесени на международна работна среща: International workshop of interdisciplinary cooperation in architecture, urban planning and landscape planning , гр. Касел – Германия, 8-11 май 2005, доц. д-р арх. Екатерина Сентова, д-р арх. Ясен Кьосев, арх. Румен Александров

06. “Характерни черти в развитието на центровете на средните градове в България през втората половина на ХХ век”, сп. “Аспекти” – бр.1/2004г, арх. Ясен Кьосев;

07. Cultural Landscapes – Contemporary Interpretation and Art Expressiveness for the Use of Social Life and Tourism, International Integration Students Workshop in Florence 7-14 December 2003, position: Tutor of Working group;

08. „Средните градове в селищната мрежа на РБългария”, доклад на юбилейна научна конференция на УАСГ, 2002 г, арх. Ясен Кьосев