Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Катя Белева

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Кабинет А303
Приемно време

Изпитни дати за поправителна сесия:

12.09.2019 г. /четв./ - начало 8:30 часа, ..... зала

13.09.2019 г.  /петък/ - начало 8:30 часа, ..... зала

Телефон 9635245/209
E-mail kmb_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

 Технология на строителството - I-ва част, специалност ССС

Технология на строителството - II-ра част, специалност ССС

Образование

1992 - 1997 -  студент в УАСГ, специалност ПГС-конструкции, придобита научна степен: магистър

1999 - 2002 - редовна докторантура в УАСГ, катедра ТМС

2002 - 2006 г. - асистент в катедра ТМС

2006 - 2011 г. ст. асистент в катедра ТМС

2011 г. - гл. асистент в катедра ТМС

март 2015 г. - доктор, по професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност 02.15.01. "Технология и механизация на строителното производство", тема на дисертационния труд "Изследвания върху санирането на жилищни сгради"

 

Езици

руски, английски

Научни интереси

Технология на строителството, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

саниране на сгради, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции