Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р арх. Младен Мирянов

Архитектурен факултет, Технология на архитектурата - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Младен Мирянов
Телефон 9635245/360
E-mail mmirianov_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1966 - 2003