Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Божидар Велев

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Божидар Велев
Кабинет Б 1047
Телефон 9635245/648
E-mail bvelev_fce@uacg.bg