Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Стефан Цонев

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Стефан Цонев
Кабинет Б1033
Телефон 66-24-07;9635245/655
E-mail sntzonev_fce@uacg.bg