Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Цветана Лалова

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството - Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Цветана Лалова
Кабинет Б1037
Телефон 9635245/683
E-mail tzlalova_fce@uacg.bg