Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Ганчо Димитров

Хидротехнически факултет, Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Ганчо Димитров
Кабинет А411
Приемно време

ОБЯВЕНИ ЧАСОВЕ

Телефон 9635245/685
E-mail prof.dimitrov@abv.bg
Семейно положение ЖЕНЕН
Постъпил в УАСГ 1974

Лекционни курсове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИ

Образование

ВИСШЕ

Езици

РУСКИ, НЕМСКИ

Професионални умения

ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И ИНЖЕНЕРИ, ПРОЕКТАНТСКА, КОНСУЛТАНСКА И НАУЧНО-ИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТИ

Научни интереси

В ОБЛАСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИ

Научна дейност

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ОТ СГРАДНИ И СЕЛИЩНИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ.

Членство

КИИП, ФНТД, БАВ, БАТТ

Участие в научно-изследователски проекти

МОНИТОРИНГ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГР.СОФИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ОТ СГРАДНИТЕ И СЕЛИЩНИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СГРАДНИТЕ В и К СИСТЕМИ

Участие в проектиране и строителство

ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНИТЕ МРЕЖИ НА РЕДИЦА ГРАДОВЕ - гр. София, гр. Кърджали, гр. Хасково, гр. Добрич, гр. Гоце Делчев, гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Ловеч, гр. Враца, гр. Ямбол и други.

Участие в международни проекти

“Облекчаване на водния стрес чрез нови подходи за интегриране на управленски, технически, икономически и институционални мерки” (проект АКВАСТРЕС) , финансиран от Европейската Комисия по Шеста рамкова програма, раздел “Устойчиво развитие, глобални промени и екосистеми” 2005-2009година;

"Икономическа ефективност на водоснабдителни системи на мезониво". Седма рамкова програма.

 

Научни и академични длъжности

Директор на Център за международни изследователски проекти към УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ЗАГУБИ НА ВОДА, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ на ВиК системи

Публикации

75 БР. ПУБЛИКАЦИИ И 6 ИЗОБРЕТЕНИЯ

Хоби

СПОРТ