Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Росица Тодорова

Хидротехнически факултет, Хидротехника и хидромелиорации - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Росица Тодорова
Кабинет А425
Телефон 9635245/780
E-mail rosnik_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Образование

• Диплома от Висшия институт по архитектура, строителство и геодезия, 1964г • Кандидат на технически науки, Белоруски политехнически институт, Минск, Белорусия, 1976 г

Езици

Език Четене Говоримо Писмено Английски Много добре Средно Добре Руски Много добре Много добре Много добре

Професионални умения

Оценка на въздействието върху околната среда на обекти в експлоатация и на проекти, образование по екология, контрол на качеството на водите, управление на водносиловите системи, оценка на околната среда, ВЕЦ и ПАВЕЦ, подземни хидротехнически съоръжения.

Членство

Научно-технически съюз по водно дело Българско дружество по големите язовири

Участие в научно-изследователски проекти

• Ръководител на екип от експерти за изготвяне на ОВОС за язовир Доспат, яз. Яденица, ПАВЕЦ “Чаира”, проекта Джерман - Скакавица, малки ВЕЦ “Априлци”, “Рибарица”, каскада “Горна Арда”, Хидровъзел “Цанков камък”, път „Михалково-Девин”, път „Смолян-Рудозем” и др. • Ръководител на колектив за екологичен анализ на яз. Нейковци, яз. Пловдивци, яз. Луда Яна и ОВОС за яз. Нейковци и яз. Луда Яна – финансиран от Световна банка. • Ръководител на колектив на ОВОС за защита на брега на р.Дунав от ерозия, абразия и свлачищни процеси – ІІ-ра зона, финансирана от ЕБВР. • Ръководител на колектив на ОВОС за свлачище “Свети Никола” община Варна. • Ръководител на колектив за изготвяне на екологична експертиза за каскада “Горна Арда” и язовир “Черни Осъм” към ENEL POWER – Италия; • Ръководител на колектив за изготвяне на екологична експертиза за ремонта на яз.Бели Искър, • Ръководител на колектив за изготвяне на екологична експертиза за вилно селище Белчин • Ръководител на колектив за изготвяне на ОВОС за каскада “Среден Искър”; • Ръководител на екип за изготвяне на ОВОС на ТЕЦ “Марица изток 2”, сгуроотвал към същата ТЕЦ и насипище “Староселец”. • Участник в работна група по Дунавска програма, финансирана от Световната банка, за реките Вит и Осъм. • Член на група за Българо-Гръцко сътрудничество върху “Качество на водите на река Места”. • Ръководител на екип към EWI-Швейцария за “Оценка на състоянието на водите, почвите, флората и фауната на територията на ТЕЦ “Марица изток-2” финансирана от Европейската банка за реконструкция и развитие и ОВОС за сгуроотвал “Староселец”. • Участие с доклади на международна конференция по “Защита на езерата и водохранилищата”, Италия, г. Стреза, 1993 г. и “Екологично обучение”, Иркутск (Байкал), Русия, 1993 г., “Екологично обучение и влиянието му върху екосистемите на р.Дунав”, Тулча, Румъния, 2003г. • Ръководител на колектив за изготвяне на “Правилник за техническа експлоатация на язовирни стени и съоръжения към ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ”, 2000-2002г. • Участие в изготвяне на “Наредба за проектиране на хидроенергийни обекти, 2005 г. • Оценка на сигурността при експлоатацията на сгуроотвал “Искрица” при ТЕЦ “Марица изток 3”