Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева

Хидротехнически факултет, Техническа механика

гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева
Кабинет Б1032
Приемно време

11, 12  юни  14-15,30

17, 18 юни   14-15,30

25, 26 юни   14-15,30

02, 03 юли     8-9,30


 Изпити по Теоретична механика - I част (Кинаметика + Статика), Теоретична механика - IIчаст (Динамика) и Съпротивление на материалите на 11 и 13 септември.

Необходимо е предварително записване в канцеларията на катедрата (каб.1042)  и изваждане на протокол от съответната факултетна канцелария.

Телефон 9635245/652
E-mail doicheva_fhe@uacg.bg
Уебсайт www.researchgate.net/profile/Albena_Doicheva/contributions
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

 

Катедра "Техническа механика": 

  1. Теоретична механика - I част (Кинаметика + Статика)
  2. Теоретична механика - II част (Динамика) 
  3. Съпротивление на материалите.

 ЦЕСО:

  1. AutoCAD-I част,  
  2. AutoCAD-II част

Образование

01.10.2014 - 31.07.2015 Специализация в Университета на Токио (University of Tokyo, Graduate School of Engineering).

01.06.2012 - 14.05.2014  Докторска степен по научна специалност: "Строителна механика, съпротивление на материалите (Съпротивление на материалите)"

Публикации

1. Албена Дойчева, Изследване на вътрешен рамков възел, Теоретични бележки и експериментални резултати, Издателство „Авангард Прима“ – София, 2016г, ISSN 978-619-160-653-5;

2. Младенов К., А. Дойчева – Напрегнато и деформирано състояние на греди с праволинейна ос и тънкостенни сечения. Теоретични бележки и решени примери,
електронна книга: http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35,                                                       Университетски център за информационни технологии, УАСГ, ISBN 978-954-724-085-8.
 

 

Книги


Конспекти
Учебни материали

Курсови задачи по Теоретична механика - II част (Динамика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

Курсови задачи по Теоретична механика - I част (Кинематика и Статика)
доц. д-р инж П. Павлов, Гл. ас. д-р инж. А. Дойчева

ДругиИнформация

курс по AutoCAD - представяне
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

курс по AutoCAD - програма
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева