Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Желю Желев

Факултет по транспортно строителство, Геотехника - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Желю Желев
Кабинет Р303а
Телефон 8656686;9635245/240
E-mail jellev_fte@uacg.bg