Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р арх. Никола Миронски

Архитектурен факултет, Жилищни сгради

доц. д-р арх. Никола Миронски
Кабинет А1013А
Приемно време понеделник 14-16 часа; петък 14-16 часа
Телефон 9635245/756
E-mail miron_far@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

1980-1987 - Основно образование – 128 СПТУ “Алберт Айнщайн” – гр София 1987-1992 - Средно специално образование – ССУПФ “Юл. Фучик” – гр. София 1995-2001 - Висше - магистър по архитектура – ВИАС – гр. София

Езици

Руски език - четене - 5 /2-6/ – говорене – 4 /2-6/ Английски език - четене - 4 /2-6/ – говорене - 4 /2-6/

Професионални умения

Компютърни умения – AutoCAD, 3DS MAX, Photoshop

Научни интереси

Енергийна сградна, компютърна симулация

Членство

Член на САБ Член на КАБ

Участие в научно-изследователски проекти

Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможноси за приложениев образователния процес. ЦНИП при УАСГ, БН 63/2005г., непубликуван изследователски проект.

Участие в проектиране и строителство

1. Производствена сграда с администрация на “Завод за електродвигатели и падащи платформи на DOLANDIA” – с.Григорево, общ. Ел. Пелин технически проект, 2008 г. 2. Оборотен склад с административна сграда на фирма DOMUS ENG-US-BG, с. Равно поле, общ. Ел. Пелин – технически проект, 2008 г. 3. Комплекс магазини със заведения за хранене – с. Гара Ел. Пелин, 2008г. 4. Семейни хотели в с.Обидим, с. Места, общ. Банско, Троян, 2009 г. 5. Бизнес център и клубове на Обществени организации – гр. Ихтиман – идеен проект, 2009г. 6. Реконструкция, модернизация и разширение на Централната сграда на Общината – гр. Ихтиман – технически проект, 2009 г. 7. Жилищна сграда за колективно обитаване с офиси и магазини, ул. Й. Цонев, гр. Ихтиман – идеен проект, 2009 г. 8. Рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ “Гео Милев”, гр. Трън - технически и работен проект 9. Разширение и рехабилитация на НП гимназия по полиграфия и фотография, гр. София

Научни и академични длъжности

Главен асистент Кат. “Жилищни сгради” Архитектурен факултет УАСГ - София

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Енергоефективност, компютърна симулация, архитектура

Други длъжности и дейности

Координатор по ЕРАЗЪМ за университетите в Атина и Солун към архитектурен факултет

Публикации

1. “Енергийната симулация в процеса на архитектурното проектиране” – Юбилейна Научна Конференция – 65 години Университет по Архитектура Строителство и Геодезия., 2007 2. “Развитие на сградната енергийна, компютърна симулация към интеграция с архитектурното проектиране.” – Годишник на УАСГ, свитък I Архитектура, 2010

Учебни материали