Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р физ. Анна Амова-Костова

Хидротехнически факултет, Физика

гл.ас. д-р физ. Анна Амова-Костова
Кабинет Р268
Приемно време понеделник 16 - 18 часа, петък 18 - 20 часа
Телефон 9635245/
E-mail ani@icentres.net
Семейно положение омъжена

Образование

висше, физик - учител,

специализация: Нетрадиционни енергийни източници,

следдипломна квалификация - учител по информатика

Езици

руски, английски

Научни интереси

Слънчеви системи (фотоволтаични преобразуватели на слънчева енергия в електроенергия), методика на обучението по физика, твърди разтвори на системи със сребро, перовскитни кристални структури

Научна дейност

Разработване на лабораторни упражнения по фотоволтаика. Изследване състоянията на конкретна система Ag4SSe. Изследване на физичните свойства на конкретни кристали с перовскитна структура.

Членство

Съюз на физиците в България

Научни и академични длъжности

главен асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

перовскити, твърди разтвори на сребро.

Хоби

Обработка на цифрови снимки. Вътрешно интериорен дизайн.