Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Архитектурен факултет, Градоустройство - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Кабинет А1007
Телефон 9635245/677;9635245/501
E-mail sdimitrov_far@uacg.bg