Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Иво Недялков

Архитектурен факултет, Промишлени и аграрни сгради

гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
Кабинет А718
Приемно време четвъртък 14-16
Телефон 9635245/771
E-mail ahil4o@yahoo.com
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

 Семестриални упражнения по специалността "Архитектура" за II, III и IV курс. Лекции на специалности ССС и Архитектура. Ръководство на дипломни проекти.

Образование

07.1985-06.1990  Строителен техникум “Хр. Ботев”- гр.София.Общ успех /5.72/.

09.1990-01.1996  Студент в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Дипломиран магистър архитект с общ успех Отличен /5.55/. Награда на Съюз на Архетектите в България за най-добър дипломен проект по Градоустройство.

2014 год. - научна степен "доктор", УАСГ, София

Езици

Английски, Руски

Професионални умения

• Проектиране в областта на регионалното планиране, ландшафтната архитектура и градоустройството;

• Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;

• Проектиране на представителни интериорни пространства в жилищни и обществени сгради;

• Изработване на макети на жилищни, обществени и промишлени сгради, в това число и на новия летищен комплекс в гр. София;

• Дизайн и изработка в колектив на УАСГ на архитектурни и градоустройствени макети в това число макет на Дунав мост ІІ за официална церемония по подписване на междуправителствена спогодба за изграждането му, макет на Туркменистан с проект за изграждане на транснационален напоителен канал;

• Журиране в архитектурни конкурси.

Членство

КАБ

САБ

Участие в научно-изследователски проекти

 “Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти“ (в колектив с ръководител доц. д-р арх.Й.РАДЕВ) ; ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 3/2001, частично финансиран от университетския бюджет за наука;