Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Владимир Яков

Строителен факултет, Автоматизация на инженерния труд

доц. д-р инж. Владимир Яков
Кабинет Б4
Приемно време

Приемно време за периода от 17.06.2019 г.  до 10.07.2019 г.

Вторник и Четвъртък от 10:00 -  11:00 ч.

 кабинет 4

 

Телефон 9635245/308
E-mail vny@mail.bg
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

 

Образование

Магистър инженер УАСГ специалност Транспортно строителство 2002 г.

Образователна и научна степен доктор по научна специалност 02.15.04 -

(защитена дисертация на тема "Оценка на надеждността на стоманени покривни конструкции" на 11.11.2010 г.) с научни ръководители проф. д-р инж. Димитър Даков и доц. д-р инж. Димитър Цанев

Езици

английски и руски

Професионални умения

 

Научни интереси

 -компютърно моделиране на строителни конструкции

-обектно ориентирано програмиране

-вероятностни методи и методи на изкуствен интелект за решаване на инженерни задачи

Научна дейност

 

Членство

 Съюз на учените в България

Участие в научно-изследователски проекти

 

Участие в проектиране и строителство

 

Участие в международни проекти

 

Научни и академични длъжности

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Други длъжности и дейности

 

Публикации

Друга информация

 Изпитни дати за студенти задочно обучение:

   12I 2019, 16II,  17III,  13IV,  11V

пред кабинет 4 (етаж 3, връзката между корпус А и корпус Б) от 10:30 часа

Публикации

Учебни материали

Хоби