Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ст.пр. Даниела Петрова

Център по приложна лингвистика

ст.пр. Даниела Петрова
Кабинет Р506
Приемно време

вторник и четвъртък от 10:30 до 11:30

Телефон 9635245/420
E-mail danielapetrova@mtel.net
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Специализиран английски език за студенти I и II курс - УАСГ

Образование

Магистърска степен
Специалност - "Приложна лингвистика и педагогика на обучението по чужди изици"
Професионална квалификация - "Преводач по английски и испански език"
Бакалавърска степен
Специалност - "Приложна лингвистика - Методика на обучението по английски и испански език"
Професионална квалификация - Бакалавър-учител

Езици

Английски език
Испански език

Професионални умения

Преподаване на общ и специалициран английски език
Превод на научнотехническа литература

Научни интереси

Преподаване на общ и специализиран английски език
Превод на научнотехническа литература

Научни и академични длъжности

Старши преподавател