Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ст.пр. Маргарита Стоянова

Център по физическо възпитание и спорт

ст.пр. Маргарита Стоянова
Телефон 9635245/
E-mail mstoyanova_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2008